• Breinbewust Leren
  • Trainingen Onderwijsprofessionals
  • Individuele Begeleiding

Mijn opleiding tot psycholoog biedt mij de mogelijkheid om uw kind niet alleen te begeleiden op studiegebied, maar ook op psychosociaal vlak. Daarnaast heb ik de opleiding tot counsellor succesvol afgerond. 

Counselling is in NL een vrij onbekend concept, maar staat in Engeland en Amerika als een huis.
Counselling kan ik het beste omschrijven als een laagdrempelige manier van professionele psychosociale hulpverlening, door middel van persoons- en doelgerichte gesprekken. Counselling wordt ingezet bij diverse problematische en stressgerelateerde klachten/levensvragen/ontwikkelingsvragen. De cliënt wordt de manager van zijn/haar eigen hulpvraag, waardoor een erg duurzaam veranderingsproces wordt gerealiseerd. Dit gebeurt op een manier waarbij de krachten en positieve kanten van de cliënt gebruikt worden om dit proces vorm te geven.
Inmiddels werk ik aan een betere verbinding tussen counselling en studiebegeleiding door me verder te verdiepen in ‘schoolcounselling'.


Ik merk in mijn praktijk dat er steeds vaker leerlingen komen waarbij de studieprestaties ondermaats zijn door toedoen van psychosociale problematiek (werkdruk, privésituaties, vriendengroep etc.). Mijn streven is om binnen mijn praktijk een combinatie te creëren van studiebegeleiding en studie/schoolcounselling. Ik ben daarnaast werkzaam als psycholoog, dus mijn gereedschapskist is mijns inziens breed gevuld, waardoor ik leerlingen op alle fronten van dienst kan zijn en dus een totaalpakket kan aanbieden.
Elke leerling doorloopt zijn of haar persoonlijke ontwikkeling op unieke wijze. Geregeld zie ik dat de prestaties van leerlingen achterblijven, omdat er in de persoonlijke ontwikkeling zaken niet soepel verlopen. Dit zorgt vaak voor stress, worstelingen en onbegrip, zowel thuis als op school. Naast mijn opleiding tot psycholoog volg ik regelmatig cursussen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen omtrent het begeleiden van jongeren.

Bij YM-Teaching bied ik uw kind een plek waar in vertrouwelijke omgeving preventief en curatief gepraat kan worden over persoonlijke problemen. Daarnaast kunnen we samen onderzoeken waarom uw kind vastloopt op het gebied van, bijvoorbeeld, concentratie, motivatie en/of faalangst. Mocht uw kind behoefte hebben aan deze specifieke ondersteuning, dan kunt u kiezen voor 'Pakket B'.

Dit pakket biedt u de mogelijkheid om de individuele begeleiding naar eigen inzicht in te vullen, wat betekent dat de uren kunnen worden ingevuld met studiebegeleiding (zoals vermeld onder 'individueel'), psychosociale zorg, of een combinatie van beide. 

Mocht u kiezen voor 'Pakket B', dan zal er een intakegesprek plaatsvinden, waarin de behoeften van uw kind (en uw eigen wensen) nader besproken worden. Ook zal ik tijdens deze intake mijn visie en werkwijze toelichten.