• Breinbewust Leren
  • Trainingen Onderwijsprofessionals
  • Individuele Begeleiding

Motivatie Verhogen

De naam van de workshop doet al vermoeden waar het over gaat: MOTIVATIE!
We kampen allemaal wel eens met een tekort aan motivatie, maar het kan voor leerlingen op lange termijn belemmerend werken tijdens hun studie en persoonlijke bezigheden (bijv. sport).

 

In deze workshop wordt gewerkt aan het krijgen van grip op motivatieproblemen, zodat taken ook werkelijk uitgevoerd gaan worden en inzicht ontstaat op belemmerende factoren. Door middel van een starttest ontdekt de leerling al snel waar het hapert met motivatie en hoe hij/zij hier grip op kan krijgen, en zonder negativiteit en verloren energie toch (weer) motivatie kan opbrengen voor de leertaak.

Net als bij Ik leer leren en de andere workshops is ook deze module een afwisseling van denken en doen met verrassende activiteiten en werkvormen.

 

Deze workshop duurt ongeveer 2 à 2,5 uur. In nader overleg kan dit opgedeeld worden in 2 kortere lessen van circa 1 uur.

Net zoals bij de Ik Leer Leren cursus, geldt ook hier: maximaal groepjes van 4 leerlingen. Ook deze workshop kan individueel gevolgd worden.

 

Onder 'Tarieven - Ik Leer Leren' vindt u de kosten van deze workshop.

Datum/tijdstip van de workshop wordt bepaald naar gelang het aantal aanmeldingen.

 

Interesse en/of vragen? Neem gerust contact op via het contactformulier, per mail (ymteachingyou@gmail.com) of telefonisch (+31638257411).