• Breinbewust Leren
  • Trainingen Onderwijsprofessionals
  • Individuele Begeleiding

Ik Leer Leren

Ik Leer Leren is een training voor kinderen vanaf groep 8 die vastlopen in hun schooltaken en leerwerk. De training is opgenomen in, en goedgekeurd voor de interventie database van het RIVM, Centrum Gezond Leven.

Het is zeker geen verzameling tips of trucjes, maar een methode die uitgaat van al aanwezige kwaliteiten bij de leerlingen.

Kinderen ontdekken zélf wat werkt en hoe ze hun leerwerk optimaal kunnen plannen en uitvoeren.

Deze training is o.a. geschikt voor:

  • kinderen met concentratieproblemen
  • kinderen met faalangst
  • kinderen die het thuis wel kunnen, maar op school alles vergeten lijken te zijn
  • kinderen die moeite hebben met structuur en organisatie
  • kinderen met dyslexie/dyscalculie/AD(H)D
  • kinderen met motivatieproblemen

Gezien de werkwijze die centraal staat bij YM-Teaching, vind ik het belangrijk dat elke leerling voldoende aandacht krijgt. Vandaar dat ik besloten heb deze training aan te bieden in groepjes van maximaal 4 leerlingen.

NB: het is bij YM-Teaching ook mogelijk de training individueel te volgen!

 

Voor verdere en diepgaande informatie omtrent de training verwijs ik graag door naar de officiële website:  https://teaadema.nl/ik-leer-leren/training/ 

 

Onder 'Tarieven' vindt u de kosten van de cursus.

Datum/tijdstip van de training wordt bepaald naar gelang het aantal aanmeldingen.

 

Heeft u vragen? Neem gerust contact op via het contactformulier, per mail (info@ymteaching.nl) of telefonisch (+31638257411).